BESTUUR

Het bestuur van de SVBBE, wordt elk jaar gewisseld. een bestuursjaar loopt van november tot september, het bestuursjaar wordt traditioneel afgerond door het te hebben georganiseerd van het introkamp.
De bestuursleden worden nadat ze zijn vervangen voor eeuwig ereleden van de SVBBE.